Downloads

Dienstenwijzers

Hieronder treft u aan onze Dienstenwijzer Schadeproducten en onze Dienstenwijzer Zorgcollectiviteiten. In deze documenten staan een aantal relevante zaken vermeld, die wij ook verplicht zijn te vermelden.

  • Dienstenwijzer Schadeproducten: Download
  • Dienstenwijzer Zorgcollectiviteiten: Download


Dienstverleningsdocumenten

Hieronder vindt u de 4 Dienstverleningsdocumenten van Combinass, die – per dienst – aangeven wat over en weer de rechten en plichten zijn als wij voor u werken.

  • Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken: Download
  • Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen: Download
  • Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag: Download
  • Dienstverleningsdocument Pensioenvraag: Download

Als wij op ‘fee basis’ werken, maken wij altijd vooraf afspraken met u over onze beloning. Dit geldt ook voor de diensten die u afneemt voor wat betreft ‘Het Nieuwe Verzekeren’.


Overige documenten

Tevens hebben wij hieronder een aantal documenten op een rijtje gezet die handig kunnen zijn.

  • Uittreksel verschil ‘extra uitgebreid’ - ‘all risks’: voor het inzichtelijk maken van de verschillen qua dekking: Download

  • Schadeformulier- Algemeen: voor het doen van schademeldingen excl. schade aan/met motorrijtuigen: Download

  • Europees Schadeformulier (motorrijtuigen): voor het doen van schademeldingen aan/met motorrijtuigen: Download 


Privacy

Hieronder vindt u ons Privacy-statement. In dit document staat op welke manier wij omgaan met (uw) privacy.